منطقه: گلستان

گزارش نماینده آق‌قلا از وضعیت مدارس مناطق سیل‌زده در آستانه شروع سال تحصیلی

نماینده مردم آق‌قلا در مجلس در مورد وضعیت مدارس مناطق سیل‌زده گفت: ۳۰۲ مدرسه تعمیری بوده و تا مهرماه امسال آماده می‌شود. ۲۴ مدرسه تخریبی بوده و حداکثر تا مهرما...