شهرداری تهران

صیقل شیارهای زرد کم‌رنگ

چکیده: حضورشان در شهر کم‌تر از گذشته به چشم می‌آید. آخرین بار که هرکدام از ما عابری را با عصای سفید دیده‌ایم چه زمانی بوده است؟ خیابان‌های تهران برای تردد تند...