مسئولیت اجتماعی

جادویی به نام رقابت سالم

عده‌ای از مردم رقابت را عنصری بی‌رحمانه و ناخوشایند در نظر می‌گیرند. اما رقابت یک ویژگی بدون ارزش نیست. از نظر اجتماعی، رقابت سالم باعث بروز نوآوری می‌شود، موت...