مسئولیت

پای نزول به تولید باز شد

تولیدکننده‌ها مجبور شده‌اند برای تامین مواد اولیه چک‌های با بهره ۱۸ تا ۴۰ درصد بکشند چکیده: به دلیل افزایش فشار تحریم‌ها و رشد بی رویه قیمت دلار از حال...