پادکست

آموزش ساخت پادکست در ۱۰ مرحله

گزارش بازاریابی رسانه‌های جمعی در سال 2013 نشان داد که در حال حاضر تنها 3 درصد از بازاریابان محتوا به ساخت پادکست‌ به صورت حرفه‌ای می‌پردازند و 24 درصد آن‌ها ب...